Akcesoria liturgiczne

Kropielnica – ważny element wyposażenia kościoła

Kropielnica to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia kościoła. To kluczowy przedmiot znajdujący się w kruchcie kościelnej. Od razu zwracamy na niego uwagę. Kropielnice są bardzo często bogato zdobione i wykonane z metalu lub kamienia. Jest ona jednym z najważniejszych symboli chrześcijaństwa.

Kropielnica

Celowo przedmiot ten jest umieszczany zawsze w przedsionku kościołów. Ma on symbolizować chrzest i przypominać każdemu z wiernych o znaczeniu tego rytuału. Kropielnica to jeden z najbardziej istotnych elementów wiary katolickiej.

Warto zauważyć, że chrzest to piękna i doniosła uroczystość. Pierwsza, która towarzyszy każdemu katolikowi. Wiążemy z nią pewnego rodzaju symbole. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest znak oczyszczenia z grzechu pierworodnego. Woda symbolizuje rozpoczęcie nowego życia oraz wejście w rodzinę żywego Kościoła Katolickiego. Trzeba pamiętać o tym, że rytuał ten powtarzamy za każdym razem, gdy wchodzimy do świątyni. Przed spotkaniem z Bogiem należy oczyścić swoje serce i duszę.

Nie da się ukryć, że kropielnica jest nieodłączną częścią każdego kościoła. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest ona jedynie elementem wyposażenia świątyni. Małe kropielnice można umieścić również przy wejściu do mieszkania.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.meritohurt.pl/kropielnice.html