Akcesoria liturgiczne

Paschalna teleportacja do wydarzeń chrztu

Sinusoida życia przeplata się niezmiennie raz w dół, raz do góry. Kiedy przychodzą ciężkie dni, które wywołują smutek i rozżalenie, wiele osób czerpie energię z wiary, która napełnia ich światłem. Namacalnym symbolem, który zbliża człowieka do Boga jest świeca i jej płomień po które warto sięgać, aby poczuć bezpieczeństwo. 

Paschał źródłem wejścia w życie.

Za światłem, który jest symbolem Boga, podąża się już od chwili chrztu, kiedy zostaje zapalona świeca chrzcielna. Prawdziwym jednak jej źródłem jest paschał, którego płomień zostaje przekazany dzieciątku dając mu jasną drogę, bliską Bogu na dalsze życie. 

Radosny paschał w symbolicznym znaczeniu.

Życie natomiast zewsząd usłane jest symbolami, które oddziałują na postrzeganie rzeczywistości. Szczególnie sfera kościelna daje wiele znaków, mających różnorakie znaczenie. O ile jedne kojarzą się ze smutkiem i śmiercią, jakie towarzyszyły chrześcijańskim wydarzeniom, tak inne – jak na przykład paschał – potrafią przypominać o radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Światło świecy paschalnej nawiązuje także do dnia chrztu świętego, który przypieczętował przynależność chrześcijańską, wnosząc w życie Boga i wiele radości. 

Kiedy zatem ból i smutek wkradają się w życie, warto oprzeć swe myśli na symbolice paschału, który wraca do radosnych chwil chrztu świętego i oświetla płomieniem wiary wzburzone myśli, szukające ciepła i ukojenia.