Akcesoria liturgiczne

Wspomnienie po sakramencie

Sakramenty dla osób wierzących są niezwykle istotne, często jednak, ponieważ przyjmuje się większość z nich – tych najważniejszych – w bardzo młodym wieku, ich znaczenie nie jest tak oczywiste dla człowieka. Z tego powodu dobrze jest, gdy podczas sakramentów młody człowiek otrzymuje dodatkowo coś, co będzie mu przypominać o czasie, w którym został poddany kolejnemu wtajemniczeniu wiary.

W wielu przypadkach pamiątki sakramentów są czymś oczywistym i niezwykle często duchowni czy katechetki zajmujące się przygotowaniem dzieci do sakramentów samodzielnie, do spółki z rodzicami, organizują odpowiednie pamiątki. Jeśli jednak jest to na naszej głowie, dobrze, abyśmy pamiętali o odpowiednim doborze pamiątek do charakteru sakramentu oraz tym, aby były one również poświęcone.

Na różne sakramenty

Dzięki różnorodności pamiątki z rozmaitych sakramentów, mając pewne wspólne cechy, są nadal jednak różne. Z tego powodu warto zdecydować się na coś innego zarówno na chrzest dziecka, jak również potem komunię czy bierzmowanie.

Poświęcone

Warto pamiętać o tym, aby rozmaite pamiątki oddawać do święcenia księdzu jeszcze przed ich rozdaniem. Niekiedy świecenie można zorganizować również w ramach osobnej, zaplanowanej mszy albo podczas przyjmowania sakramentów.